Användare: Peam      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

New report

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Kompressor 2000W 07:33 15,1 8,5
Köldbärarpump 60W 07:32 0,5 0,3
Värmebärarpump 60W 23:00 1,4 0,8
Radiatorpump 60W 23:00 1,4 0,8
SUMMA 18,4 10,4