Användare: Peam      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

New report

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Kompressor 2000W 06:32 13,1 7,3
Köldbärarpump 60W 06:32 0,4 0,2
Värmebärarpump 60W 22:00 1,3 0,7
Radiatorpump 60W 22:00 1,3 0,7
SUMMA 16,1 8,9