Användare: CHJ      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

drift rapport

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Kompressor 2000W 16:43 33,4 28,3
Köldbärarpump 60W 16:44 1 0,8
Värmebärarpump 60W 23:00 1,4 1,2
Radiatorpump 60W 23:00 1,4 1,2
Växelventil 0W 00:42 0 0
Tillskott 0W 00:00 0 0
SUMMA 37,2 31,5