Användare: CHJ      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

drift rapport

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
No data for selected period! 2000W 00:00 0 0
No data for selected period! 60W 00:00 0 0
No data for selected period! 60W 00:00 0 0
No data for selected period! 60W 00:00 0 0
No data for selected period! 0W 00:00 0 0
No data for selected period! 0W 00:00 0 0
SUMMA 0 0

Om dina objekt visar 0W i effekt beror det på att Husdata inte har effekt-data på din pumpmodell.
Maila in vilken modell av värmepump som du har och hur många watt de olika objekten tar så lägger jag in det.
Obs du måste även välja din VP modell och dess effekt i dina profilinställningar samt ange ditt elpris.