Användare: A1528      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Kostnads rapport

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Kompressor 0W 13:04 0 0
KB Pump 0W 13:47 0 0
Värmebärarpump 0W 13:52 0 0
Systempump 0W 22:00 0 0
Växelventil 0W 03:20 0 0
Alarm 0W 00:29 0 0
No data for selected period! 0W 00:00 0 0
No data for selected period! 0W 00:00 0 0
No data for selected period! 0W 00:00 0 0
SUMMA 0 0

Om dina objekt visar 0W i effekt beror det på att Husdata inte har effekt-data på din pumpmodell.
Maila in vilken modell av värmepump som du har och hur många watt de olika objekten tar så lägger jag in det.
Obs du måste även välja din VP modell och dess effekt i dina profilinställningar samt ange ditt elpris.