User: 1233      Pulse     Reports     Info             Language / Språk
 From:  
 To:  
 Report:  
 
  
Hour 24-h  7-days  30-days 
 
    *      Show last    Large
          

Cost of running last 24 hour

Object Power Runtime kWh Costs
No data for selected period! 106W 00:00 0 0
No data for selected period! 1850W 00:00 0 0
No data for selected period! 3000W 00:00 0 0
No data for selected period! 6000W 00:00 0 0
No data for selected period! 55W 00:00 0 0
No data for selected period! 46W 00:00 0 0
No data for selected period! 0W 00:00 0 0
SUMMA 0 0

Om dina objekt visar 0W i effekt beror det på att Husdata inte har effekt-data på din pumpmodell.
Maila in vilken modell av värmepump som du har och hur många watt de olika objekten tar så lägger jag in det.
Obs du måste även välja din VP modell och dess effekt i dina profilinställningar samt ange ditt elpris.