Användare: kpi      Puls     Rapport     Info             Language / Språk

kpi

 
Region: Västmanlands län
Uppvärmd yta: 130m2
Årlig elförbrukning:7500kWh
 
Info om huset:
 
Info om uppvärmning:
Golvvärme+förvärmtillluft+frikyla och med frånluft agg Sol el 34 m2
 
Övrigt:
 
Datalänk: StatLink 4.4.4
 
 
IVT Greenline HT+
6 kW
 
MAP