Användare: bollm      Puls     Rapport     Info             Language / Språk

bollm

 
Region: Skåne län
Uppvärmd yta: 230m2
Årlig elförbrukning:24000kWh
 
Info om huset:
Gammal skola byggd 1825, stort stenhus.
 
Info om uppvärmning:
IVT Optima 1700
 
Övrigt:
 
Datalänk: StatLink 4.4.6
 
 
IVT Optima - 290 A/W
17 kW
 
MAP