Användare: Lasse      Puls     Rapport     Info             Language / Språk

Lasse

 
Region: Västerbottens län
Uppvärmd yta: 140m2
Årlig elförbrukning:10000kWh
 
Info om huset:
Huset är 1 12plan nybyggt efter brand enl. Svenska byggnormer.
 
Info om uppvärmning:
IVT Greenline plus C6 med radiatorer. 400 m slang nergrävd på en åker. Grävdjup 1 m.
 
Övrigt:
 
Datalänk: StatLink 4.4.6
 
 
IVT Greenline +
6 kW
 
MAP