Användare: Lexus      Puls     Rapport     Info             Language / Språk

Lexus

 
Region: Västernorrlands län
Uppvärmd yta: 1m2
Årlig elförbrukning:1kWh
 
Info om huset:
 
Info om uppvärmning:
 
Övrigt:
 
Datalänk: StatLink 4.4.4
 
 
Thermia Duo, Duo Optimum
8 kW
 
MAP