Användare: Ronis      Puls     Rapport     Info             Language / Språk

Ronis

 
Region: Södermanlands län
Uppvärmd yta: 218m2
Årlig elförbrukning:15000kWh
 
Info om huset:
Fogelfors byggt 1972 1 plan(109 m2) + källare(109 m2) + garage (29 m2) # Fogelfors house built in 1972 1 ground floor (109 m2) + basement (109 m2) + garage(29 m2) )
 
Info om uppvärmning:
IVT C7 Bergvärme, borrdjup 144 m # IVT C7 Bedrock heat, drill depth 144 m
 
Övrigt:
Pumpen installerad 2001, Mätdata f.o.m. december 2006 # Heat pump installed 2001, data logging started in december 2006
 
Datalänk: StatLink 4.4.4
 
 
IVT Greenline
7 kW
 
MAP