Användare: A1481      Puls     Rapport     Info              Skriv i loggboken    Language / Språk
Reparation Kommentar skriven av A1481 2020-12-11 14:36
9 December 2020: Shunt är fixad. Glappkontakt i folien på kretskortet i shunten. Lite lurigt med felsökning och glapp då det fungerar ibland.
Vidare har pannans ena skydd löst ut sedan några veckor. Det gjorde att elpatronen i startade som det skulle.
Sänt eltillskott värme Kommentar skriven av A1481 2020-10-13 16:32
Eltillskotten värmer till övre tempersrurgräns. Eftersom innegivaren anger tillräcklugt varmt verkar det som styrkortet teots det gasar kör utomhustempen.
Sänkte därför tiden som elpatroben kan värma värmevatten. Från 120 min sänt till 60 min.
Höstservice Kommentar skriven av A1481 2020-10-11 22:19
2020-09-23 Anslöt rumsgivare. Gick igenom och motionerade ventil och annan service. Inser att shunten verkarjnsig. Den går att köra shunten manuelt ibland. Det verkar vara nåt glapp men hitar inget som är löst.
Har ställt shunten manuellt.